بالن لوشاتلیه

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سیمان

 

بالن لوشاتلیه مدل E014 با ظرفیت 250 میلی لیتر، گلویی نازک شده با درجه بندی 0-1 میلی لیتر، و 18-24 ml، با دقت 0.1میلی لیتر، جهت تعیین چگالی نسبی سیمان وآهک هیدرولیک، طبق استانداردASTM C188 ،AASHTO T133 ، EN 196-6، ساخت کمپانیMatest ایتالیا

خرید تجهیزات آزمایشگاهی عمران مدرن