کالیبراسیون

 

آبی آسا در جهت برطرف کردن تمامی نیازهای مشتریان خود و ارائه خدمات کامل در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی، با دریافت مجوزهای لازم از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران، بخش کالیبراسیون را نیز به سایر خدمات خود افزوده است.

در این بخش، کالیبراسیون انواع لودسل ها، چکش اشمیت، سختی سنج و ... انجام می شود.