چکش اشمیت سیلور

 

تجهیزات آزمایشگاهی معدن تجهیزات آزمایشگاهی مکانیک سنگ

 

چکش اشمیت سیلور مدل C383-10، چکش آزمایش دیجیتال برروی بتن، با انرژی ضربه اي 2.207 ژول، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

تجهیزات آزمایشگاهی