سروترونيك تمام اتوماتيك جهت دستگاه هاي داراي دو فريم

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

سيستم سروترونيك تمام اتوماتيك جهت دستگاه هاي داراي دو فريم مدل C104-01N، جهت محاسبه، نمايش، پردازش، كنترل سرعت و ثبت آزمايش ها، بعنوان يك سيستم مكمل براي دستگاههاي تعيين مقاومت فشاري و خمشي بتن وملات و مدول الاستیسیته بتن و سنگ، قابلیت تنظیم و کنترل آزمایش از طریق کامپیوتر با نصب نرم افزار، قابل اتصال به پرينتر، نمايش ميزان بار، نمايش مستقيم نتايج به صورت گرافيكي بر روي نمايشگر، واحد هیدرولیکی دارای پمپ الكتريكي چند پيستوني با خروجي متغير و  ميكرو پروسسور، سوپاپ 3 راهه هيدروليك جهت كنترل متناوب دو فريم دستگاه هاي آزمايش، ساخت كمپاني Matest ايتاليا.

فروش تجهیزات آزمایشگاهی عمران