دستگاه نفوذناپذیری(عمق نفوذ) آب در بتن، شش خانه

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

دستگاه نفوذناپذیری(عمق نفوذ) آب در بتن مدل C435-01، شش خانه، جهت تعيين عمق نفوذ آب در بتن (نفوذ ناپذيري) بر اساس زمان و فشارمعين، با قابليت پذيرش نمونه هاي مكعبي، استوانه اي يا منشوري با ماكزيمم ابعاد 200×200×200 میلیمتر، حداقل فشار 5bar، امكان قرائت ميزان آب نفوذ يافته در حين آزمايش، داراي بورت هاي مدرج، طبق استاندارد EN 12390-8/DIN 1048/ISO 7031/UNI 9533، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

 

خدمات تجهیزات آزمایشگاهی عمران