جك خمشي برقی 150 کیلونیوتن

 

  تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

جك مقاومت خمشي بتن، برقي با ظرفيت 150 کیلونیوتن مدل C090-01(و همچنین مدل C091-01 بدون فریم و برای نمونه های با ابعاد متفاوت)، داراي 4 غلتك مفصل دار و قابل تنظيم با ابعاد 40×160 میلیمتر(قطر) جهت بارگذاري دو نقطه اي، ماكزيمم فاصله 160 میلیمتر بين غلتك هاي بالا و پايين، فاصله قابل تنظيم بين غلتك هاي پايين 100-455 میلیمتر، فاصله قابل تنظيم بين غلتك هاي بالا 40-155 میلیمتر، ماكزيمم حركت تقريبي كوبه 50 میلیمتر، دقت كاليبراسيون درجه 1.0، يك گيج با تقسیم بندی 0.5 کیلونیوتن، جهت آزمايشات خمشي در نمونه هاي تير بتني با حداكثر ابعاد 150×150×600(750) میلیمتر، طبق استاندارد BS1881, NF, UNE,ASTM C78,C293 , EN12390-5 UNI, DIN,AASHTO T97، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

انواع تجهیزات آزمایشگاهی عمران خارجی