جك بتن شكن برقي 5000 کیلونیوتن تمام اتوماتيك

 

  تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

جك بتن شكن برقي تمام اتوماتيك مدل C086-03N با ظرفيت 5000 کیلونیوتن، با ماكزيمم فاصله 530 میلیمتر بین دو صفحه، پليت هاي فشاري با ابعاد 310×310 میلیمتر، دقت كاليبراسيون درجه 1.0 وماكزيمم حركت تقريبي كوبه 60mm، داراي سيستم سروترونيك مدل C104 با سه كانال جهت محاسبه، نمايش، پردازش و ثبت نتايج آزمايش به صورت تمام اتوماتيك و قابليت اتصال به كامپيوتر و پرينتر، جهت آزمايش نمونه هاي استوانه اي بتن با حداكثر قطر 250×500 میلیمتر و نمونه هاي بتن مكعبي با حداكثر ابعاد 300 میلیمتر، طبق استاندارد, ASTM C 39BS 1610 , AASHTO T 22, UNI 6686، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

 

نصب تجهیزات آزمایشگاهی عمران-بتن