جک بتن شکن برقی 5000 کیلونیوتن نیمه اتوماتیک

 

  تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

جك بتن شكن برقي مدل C086-02N، با ظرفيت 5000 کیلونیوتن با ماكزيمم فاصله 530mm بين دوصفحه، پليت هاي فشاري با ابعاد 310×310 میلیمتر، دقت كاليبراسيون درجه 1.0 و ماكزيمم حركت تقريبي كوبه 60mm، داراي سيستم سايبرترونيك دیجیتال مدل C109 با سه كانال جهت محاسبه، نمايش، پردازش و ثبت نتايج آزمايش به صورت اتوماتيك و قابليت اتصال به كامپيوتر و پرينتر، جهت آزمايش نمونه هاي استوانه اي بتن با حداكثر ابعاد 250×500 میلیمتر(قطر) ونمونه هاي بتن مكعبي با حداكثر ابعاد 300 میلیمتر، طبق استاندارد,, ASTM C 39, AASHTO T 22 UNI 6686, BS 1610، ساخت كمپاني Matest ايتالياتجهیزات آزمایشگاهی عمران خارجی در تهران