جك بتن شكن برقي 3000 کیلونیوتن تمام اتوماتیک

 

  تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

جك بتن شكن برقي تمام اتوماتيك مدل C071N و C079-06N، با ظرفيت 3000 کیلونیوتن، با ماكزيمم فاصله 336mm بين دو صفحه، پليت هاي فشاري با قطر 287mm، دقت كاليبراسيون درجه 1.0 و ماكزيمم حركت تقريبي كوبه 55mm، داراي سيستم سروپلاس مدل C104N با سه كانال جهت محاسبه، نمايش، پردازش و ثبت نتايج آزمايش به صورت تمام اتوماتيك و قابليت اتصال به كامپيوتر و پرينتر، جهت آزمايش نمونه هاي استوانه اي بتن با حداكثر قطر 160×320 میلیمتر و نمونه هاي بتن مكعبي با حداكثرابعاد 200 میلیمتر(C071N) و 300 میلیمتر(C079-06N)، طبق استاندارد AASHTO T 22 , ASTM C 39 BS 1610, UNI 6686، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران ارزان