سیستم گالواپالس

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن 

 

سیستم گالواپالس مدل GP-5000، جهت اندازه گیری نرخ خوردگی میلگرد در بتن، پتانسیل نیم سلول(half-cell potentials) و مقاومت الکتریکی لایه ی رویی، قابلیت اتصال به کامپیوتر و ترسیم گراف های 3 بعدی، همراه با نرم افزار، دفترچه ی راهنما و کیف حمل، ساخت کمپانی Germann Instrument دانمارک

تجهیزات آزمایشگاهی عمران-بتن