جك بتن شكن برقي 3000 کیلونیوتن نیمه اتوماتیک

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

جك بتن شكن برقي نیمه اتوماتیک مدل C070N و C079-05N، با ظرفيت 3000 کیلونیوتن، با ماكزيمم فاصله 336mm بين دو صفحه، پليت هاي فشاري با قطر 287mm، دقت كاليبراسيون درجه 1.0 و ماكزيمم حركت تقريبي كوبه 55mm، داراي سيستم سایبرپلاس دیجیتال مدل C109N با سه كانال جهت محاسبه، نمايش، پردازش و ثبت نتايج آزمايش به صورت اتوماتيك و قابليت اتصال به كامپيوتر و پرينتر، جهت آزمايش نمونه هاي استوانه اي بتن با حداكثر ابعاد 160×320 میلیمتر و نمونه هاي مكعبي بتن با حداكثر ابعاد 200 میلیمتر(C070N) و 300 میلیمتر(C079-05N)، طبق استاندارد AASHTO T 22 ,ASTMC 39 ,BS 1610 UNI 6686، ساخت كمپاني Matest ايتاليا