جك بتن شكن برقي 3000 کیلونیوتن، مدل Autotec

 

  تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

جك بتن شكن برقي مدل C071A و C079-06A با ظرفيت 3000 کیلونیوتن، با ماكزيمم فاصله 336mm بين دو صفحه، پليت هاي فشاري با قطر 287mm، دقت كاليبراسيون درجه 1.0 و ماكزيمم حركت تقريبي كوبه 55mm، داراي سيستم Autotec مدل C098N با دو كانال جهت محاسبه، نمايش، پردازش و ثبت نتايج آزمايش به صورت تمام اتوماتيك و قابليت اتصال به كامپيوتر و پرينتر، جهت آزمايش نمونه هاي استوانه اي بتن با حداكثر قطر 160×320 میلیمتر و نمونه هاي بتن مكعبي با حداكثرابعاد 200 میلیمتر(C071A) و 300 میلیمتر(C079-06S)، طبق استاندارد AASHTO T 22 , ASTM C 39 BS 1610, UNI 6686، ساخت كمپاني Matest ايتاليا