دستگاه بارگذاري صفحه اي

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی قیر وآسفالت

 

دستگاه بارگذاري صفحه اي مدل B103-10 (طبق استاندارد NF P94-117) و مدل B103 (طبق استاندارد NF P94-117) شامل پليت بارگذاري با قطر 600 میلیمتر با دستگاه اندازه گيري مركزي، قابل استفاده با تير بنكلمن، جهت اندازه گيري تغيير شكل خمشي استاتيك درمركز پليت، ساخت كمپاني Matest ايتاليا