دستگاه تير "بنكلمن"

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی قیر وآسفالت

 

دستگاه تير "بنكلمن" مدل B100 (نسبت تکیه گاه به تیر 4:1، طبق استاندارد AASHTO T256) و مدل B102 (نسبت تکیه گاه به تیر 2:1، طبق استاندارد فرانسوی NF P98-200/2)، داراي نمايشگر عقربه اي، جعبه حمل چوبي وملزومات، باطول تير 250 سانتیمتر، جهت اندازه گيري ميزان تغيير شكل خمشي سطح راهها هنگام عبور وسايل نقليه از روي ناحيه آزمايش، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران