ست آزمايش دوريز

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی قیر وآسفالت

 

ست آزمايش دوريز، مدل های B095 براي نمونه هاي با قطر 120 میلیمتر و مدل های B096 برای نمونه های با قطر 80 میلیمتر، شامل قالب آزمايش مدل 01، پيستون نفوذ مدل 02، پيستون نفوذ شياردار مدل 03، پيستون بالا و پائين مدل 04، پيستون شياردار بالا و پائين مدل 05، ستونهاي موقتي مدل 06، ظرف استوانه اي قالب گشايي مدل 07 جهت تعيين ويژگيهاي مكانيكي وفيزيكي مخلوط هاي قيري، طبق استاندارد NF P98-251-1/4، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

خدمات تجهیزات آزمایشگاهی عمران-قیر و آسفالت