دستگاه تعیین میزان فشار كهنگي (PAV)

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی قیر وآسفالت

 

دستگاه تعیین میزان فشار كهنگي مدل B091 داراي نرم افزار، پورت RS232 با كابل جهت اتصال به کامپیوتر و ملزومات جانبي، جهت شبيه سازي كهنگي مخلوط هاي قيري پس از 5-10 سال و تاثيرآن بر ويژگيهاي درجه نرمي و نفوذ پذيري مخلوط ها، طبق استاندارد ASTM,AASHTO، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

تجهیزات آزمایشگاهی قیر و آسفالت در ایران