گارانتی

 

کلیه تجهیزات ارائه شده از کمپانی Matest ایتالیا دارای 3 سال گارانتی میاشد. همچنین تجهیزاتی که از سایر کمپانی های اروپایی یا آمریکایی ارائه میشود دارای حداقل یک سال گارانتی خواهند بود.