حضور آبی آسا در بیستمین نمایشگاه عمران شهری

 

بیستمین نشست معاونین فنی عمرانی کلانشهرها به میزبانی شهر تهران در روزهای 30 اردیبهشت الی 1 خرداد ماه 1392 به صورت سراسری و با حضور شهردار و اعضای شورای شهر تهران، معاونین، مدیران ارشد، شهرداران و معاونین شهرداری های کلیه مراکز استان های کشور، روسای کمیسیون های عمران شورای شهر کلانشهرها و کارشناسان برگزار شد. بسیاری از متخصصین و کارشناسان و همچنین شرکت های فعال در این زمینه، در این نمایشگاه حضور داشتند و بصورت مستقیم به تبادل اطلاعات فنی و اجرایی پرداختند. شرکت آبی آسا نیز، بعنوان نمایندگی انحصاری کمپانی Matest ایتالیا در ایران، با حضور خود در این نمایشگاه به معرفی تجهیزات و خدمات خود پرداخت و زمینه ی تعامل و ارتباط مناسب را فراهم آورد.

پرسنل ما

 

http://aux.iconpedia.net/uploads/1408846278.png http://www.veryicon.com/icon/png/Business/Business%20V2/man.png http://icons.iconarchive.com/icons/dapino/people/512/brown-man-icon.png http://icons.iconarchive.com/icons/dapino/office-men/256/Man-Black-icon.png
پرسنل یک پرسنل دو پرسنل سه پرسنل چهار

توضیح توضیح توضیح 

توضیح توضیح توضیح 
توضیح